Väsby Rock

T-shirt design for Väsby Rock festival 2015